728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Indeks cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang) wyznacznikiem wartości w branży

THIS POST WAS ORIGINALLY PUBLISHED ON THIS SITE Click Here To Read Entire Article

PEKIN, 12 stycznia 2018 r. /PRNewswire/ — Dnia 27 grudnia 2017 r. w Pekinie wprowadzono indeks cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang). Indeks przygotowany został przez chińską organizację informacji gospodarczych China Economic Information Service (CEIS) w agencji Xinhua News Agency i rząd ludowy obszaru Rongchang w zarządzie miejskim Chongqing.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/627987/Governor.jpg

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez uczestników konferencji, na której opublikowano nowy wskaźnik celem indeksu cen jest monitorowanie stanu rynku żywca wieprzowego w kraju i zapewnienie odnośnika wartości w branży.

W konferencji udział wzięli Su Huizhi, wiceprezes organizacji CEIS, Lu Yanchun, dyrektor centrum monitorowania cen przy Krajowej Komisji Rozwoju i Reformy (NDRC), Wang Xiaobing, dyrektor centrum informacji przy Ministerstwie Rolnictwa (MOA) i Shi Youlong, główny inżynier zwierząt gospodarskich w Krajowej Stacji Hodowli Zwierząt, którzy także przemawiali w trakcie wydarzenia.

Opublikowanie indeksu cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang) ma przyczynić się do powstania otwartego i transparentnego systemu informacji na temat cen żywca wieprzowego. Korzystanie z mechanizmów śledzenia cen żywca i dokładne monitorowanie stanu i zmian cen w czasie rzeczywistym jest konieczne do ograniczenia nieuzasadnionych wahań w cenach surowca. Jak skomentował Su, indeks może być solidnym i skutecznym źródłem wartości porównawczych w produkcji i działaniach operacyjnych w branży żywca wieprzowego.

Rynek zbytu żywca wieprzowego w Chongqing (Rongchang) jest jedynym krajowym rynkiem żywca i drobiu posiadającym pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa. Handel w tym regionie odpowiada 8% całkowitego obrotu żywcem wieprzowym w kraju, jak potwierdza Li Zhongwu, zarządca obszaru Rongchang w zarządzie miejskim Chongqing.

Indeks cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang) będzie źródłem wczesnych ostrzeżeń i wskazówek co do produkcji dla członków łańcucha produkcyjnego żywca, w tym rolników i przetwórców. Jak podkreślił Li, indeks będzie także stanowił ilościową podstawę do podejmowania decyzji przez odpowiednie urzędy w branży i instytucje rynkowe, przez co będzie wspierał reformę strukturalną po stronie dostawców i przyczyniał się do dalszego ograniczenia wpływu cykli wieprzowych.

Próbki brane pod uwagę w indeksie cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang) obejmują 31 prowincji i zarządów miejskich w kraju, a monitorowany jest głównie żywiec wieprzowy, prosięta i knury. Podstawą indeksu jest liczba 100 z 4 czerwca 2017 roku. Indeks będzie publikowany co poniedziałek.

Dnia 17 grudnia 2017 roku indeks cen żywca wieprzowego Xinhua (Rongchang) utrzymywał się na poziomie 115,75. Indeks był wyższy o 0,7 czyli 0,61% w porównaniu do poprzedniego okresu, co stanowi wzrost o 15,75% w porównaniu do podstawy.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/627988/Vice.jpg

SOURCE China Economic Information Service (CEIS)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *