728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Index ceny jatočných ošípaných Xinhua (Rongchang) ponúka referenčnú hodnotu pre celé odvetvie

THIS POST WAS ORIGINALLY PUBLISHED ON THIS SITE Click Here To Read Entire Article

PEKING, 12. januára 2018 /PRNewswire/ — 27. decembra 2017 bol v Pekingu zverejnený „Index ceny jatočných ošípaných Xinhua (Rongchang)”, ktorý vydáva Čínsky servis hospodárskych informácií (CEIS) Spravodajskej agentúry v Xinhua a Ľudová vláda okresu Rongchang mestskej časti Chongqing.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/627987/Governor.jpg

Podľa účastníkov konferencie, na ktorej bol index zverejnený, je tento index je zameraný na sledovanie stavu prevádzky na trhu s jatočnými ošípanými v krajine a ponúka referenčné hodnoty pre odvetvie.

Konferencie sa zúčastnil Su Huizhi, viceprezident CEIS, Lu Yanchun, riaditeľ monitorovacieho centra cien v rámci Národnej komisie pre rozvoj a reformu (NDRC), Wang Xiaobing, riaditeľ Informačného centra Ministerstva poľnohospodárstva (MOA) a Shi Youlong, hlavný odborník na chov hospodárskych zvierat na Národnej stanici pre zvieratá.

Zavedenie „Indexu cien jatočných ošípaných Xinhua (Rongchang)” má ambíciu vytvárať otvorený a transparentný informačný systém cien jatočných ošípaných. Preskúmanie mechanizmu zisťovania ceny jatočných ošípaných a presné a včasné monitorovanie stavu prevádzky a vývoja na trhu s jatočnými ošípanými je podstatné z pohľadu zníženia iracionálnych fluktuácií ich cien. Index môže poskytnúť rozhodujúcu a účinnú referenčnú hodnotu pre výrobu a prevádzku odvetvia jatočných ošípaných, povedal Su.

Trh, na ktorom prebiehajú obchodné transakcie s jatočnými ošípanými v Chongqing (Rongchang) je jediným národným hospodárskym a hydinárskym trhom s licenciou MOA, pričom jeho transakcie predstavujú približne 8% ročného obratu z obchodu s jatočnými ošípanými v krajine, podľa Li Zhongwu, guvernéra okresu Rongchang, mestskej časti Chongqing.

„Index cien jatočných ošípaných Xinhua (Rongchang)” poskytne všetkým stranám zainteresovaným do obchodného reťazca s jatočnými ošípanými, vrátane poľnohospodárov a spracovateľských podnikov, včasné varovania a výrobné usmernenia ako aj kvantitatívny základ pre rozhodovanie príslušných orgánov v odvetví a príslušné trhové subjekty s cieľom podporiť štrukturálnu reformu na strane ponuky a čo najviac znižovať dopady „produkčného cyklu ošípaných”, dodala Li.

Zber vzoriek pre index ceny jatočných ošípaných Xinhua (Rongchang) pokrýva 31 provincií a obcí v krajine, pričom jatočné ošípané, prasiatka a kance tvoria hlavné monitorované skupiny. Index je založený na báze 100 ku dňu 4. júna 2017 a bude zverejňovaný každý pondelok.

K 17. decembra 2017 dosiahol index cien jatočných ošípaných „Xinhua (Rongchang)” 115,75, čo predstavuje nárast o 0,70 alebo 0,61% oproti predchádzajúcemu obdobiu a v porovnaní so základným obdobím sa jedná o vzostup o 15,75%.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/627988/Vice.jpg

SOURCE China Economic Information Service (CEIS)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *