728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Ocenenia za prelomové objavy sú otvorené pre verejné nominácie na rok 2019 v oblasti fundamentálnej fyziky, prírodných vied a matematiky

THIS POST WAS ORIGINALLY PUBLISHED ON THIS SITE Click Here To Read Entire Article

Najväčšie svetové ocenenia za vedu budú udelené na jeseň 2018 počas celosvetovej slávnosti v Silicon Valley snímanej televíziou

Cena za prelomové objavy bude udeľovaná v spolupráci s Federáciou európskych akadémií vied a umení (ALLEA) a spoločnosťou ResearchGate

SAN FRANCISCO, 1. februára 2018 /PRNewswire/ — Ocenenia za prelomové objavy boli otvorené pre verejné nominácie na rok 2019 v oblasti fundamentálnej fyziky, prírodných vied a matematiky. Ceny budú odovzdané na jeseň roku 2018 počas ceremoniálu v Silicon Valley, ktorý bude odvysielaný na celom svete.

Nominácie je možné podávať online do 30. apríla 2018. Nie je možné podávať nominácie vo vlastnom mene, ale ktokoľvek môže nominovať inú osobu. Nominačné formuláre a pravidlá sú k dispozícii na stránke www.breakthroughprize.org.

Už po siedmy raz budú najprestížnejšou cenou v oblasti vedy odmenení poprední vedci za svoje prelomové objavy. Štyri ceny budú udelené v odvetví prírodných vied, jedna v oblasti fyziky a jedna v matematike. Ku každej cene sa vzťahuje odmena v hodnote 3 miliónov USD.

Okrem toho bude udelených až šesť cien nových horizontov, každá v hodnote 100 000 USD, vedcom na začiatku kariéry v oblasti fundamentálnej fyziky a matematiky

Ceny za prelomové objavy, nazývané tiež „Oskary vedy” budú odovzdané počas gala ceremoniálu usporiadaného na počesť laureátov, ktorý bude okrem popularizácie vedy slúžiť aj ako inšpirácia pre ďalšie generácie vedcov. Na programe ceremoniálu sú aj prednášky víťazov jednotlivých cien či diskusie počas celého dňa nasledujúceho po ceremoniáli.

Už druhý rok za sebou budú partnermi Ceny za prelomové objavy dve prestížne inštitúcie – Federácia európskych akadémií vied a umení (ALLEA) a spoločnosť ResearchGate. Cieľom tejto spolupráce je nadviazať priame prepojenie s výskumníkmi a vedeckou komunitou.

ALLEA sa bude usilovať o zvýšenie povedomia o príležitosti na nomináciu veľkých vedcov a matematikov na svojej webovej stránke a cez ďalšie komunikačné kanály. ALLEA spája 59 akadémií vo viac ako 40 krajinách a jej členovia sú poprední vedeckí pracovníci so špecializáciami vo všetkých oblastiach prírodných, spoločenských a humanitných vied.

ResearchGate osloví svoju multidisciplinárnu sieť 12 miliónov overených vedcov, aby zvýšila povedomie o nomináciách. V sieti ResearchGate sa spájajú vedci z 193 krajín a všetkých vedných a matematických oblastí a zdieľajú svoj výskum – súčasný a minulý.

Členovia siete ResearchGate budú vyzvaní k tomu, aby nominovali svojich kolegov na ocenenie za rok 2019 v oblasti fundamentálnej fyziky, prírodných vied a matematiky.

Ceny za prelomové objavy sponzorujú Sergej Brin, Priscilla Chanová a Mark Zuckerberg, Pony Ma, Yuri a Julia Milnerová a Anne Wojcicki. Výberové komisie pozostávajúce z laureátov predchádzajúcich cien za prelomové objavy zvolia víťazov spomedzi kandidátov navrhnutých počas nominačného obdobia.

Cena za prelomové objavy v oblasti fundamentálnej fyziky

Jedno Ocenenie za prelomový objav v oblasti fundamentálnej fyziky za rok 2019 (3 milióny USD) bude odovzdané

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *