728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Otwarcie publicznych nominacji do wyróżnienia Breakthrough Prize za rok 2019 w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce

THIS POST WAS ORIGINALLY PUBLISHED ON THIS SITE Click Here To Read Entire Article

Najważniejsze na świecie nagrody naukowe zostaną przyznane jesienią 2018 r. w trakcie transmitowanej na żywo ceremonii w Dolinie Krzemowej

Nagrody Breakthrough Prize rozpoczną współpracę z Europejską Federacją Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych (ALLEA) i firmą ResearchGate

SAN FRANCISCO, 3 lutego 2018 r. /PRNewswire/ — Okres publicznych nominacji do nagród Breakthrough Prize w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce za rok 2019 został otwarty. Nagrody zostaną przyznane jesienią roku 2018 w trakcie transmitowanej na żywo ceremonii w Dolinie Krzemowej.

Nominacje można przesyłać drogą internetową od dziś aż do 30 kwietnia 2018 r. Podczas gdy nie ma możliwości dokonania autonominacji, możliwe jest nominowanie dowolnej innej osoby przez każdego zainteresowanego. Formularz i zasady nominacji dostępne są pod adresem www.breakthroughprize.org.

Już siódmy rok z rzędu nagrody Breakthrough Prize, uznane za najważniejsze na świecie nagrody naukowe, zostaną przyznane najlepszym naukowcom. W dziedzinie nauk przyrodniczych może zostać przyznanych do czterech nagród, a w fizyce fundamentalnej i matematyce przyznana zostanie jedna nagroda w każdej kategorii. Każdemu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 3 milionów dolarów.

Ponadto przyznanych zostanie do sześciu nagród New Horizons w wysokości 100 000 dolarów każda. Te nagrody trafią do obiecujących, początkujących badaczy na polach fizyki i matematyki.

Wręczeniu nagród Breakthrough Prize, okrzykniętych Oskarami świata nauki, towarzyszy gala podkreślająca wyjątkowy charakter osiągnięć laureatów i promująca szerszy zakres wsparcia dla pracy naukowej oraz inspirująca kolejne pokolenia naukowców. W programie przewidziane są także wykłady i dyskusje prowadzone przez nagrodzonych naukowców na sympozjum zorganizowanym następnego dnia po ceremonii.

Już po raz drugi nagrody Breakthrough Prize będą współpracować z dwoma prestiżowymi instytucjami: Europejską Federacją Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych (ALLEA) i firmą ResearchGate. Celem współpracy jest bezpośrednie zaangażowanie z naukowcami i społecznością naukową.

Organizacja ALLEA będzie promować możliwość nominowania naukowców i matematyków na swojej stronie i poprzez inne kanały komunikacji. Instytucja ALLEA obejmuje 59 akademii w ponad 40 krajach, a jej członkowie prowadzą badania naukowe we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Firma ResearchGate skontaktuje się z multidyscyplinarną siecią obejmującą 12 milionów zweryfikowanych naukowców w celu zakomunikowania im informacji o nominacjach. Sieć ResearchGate umożliwia naukowcom ze 193 krajów pracujących na wszystkich polach naukowych i matematyki łączenie się i udostępnianie prowadzonych badań obecnych i już przeprowadzonych. Członkowie sieci ResearchGate zostaną zachęceni do nominowania innych naukowców do nagród za rok 2019 w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce.

Nagrody Breakthrough Prize sponsorowane są przez następujących fundatorów: Sergey Brin, Priscilla Chan i Mark Zuckerberg, Pony Ma, Yuri i Julia Milner oraz Anne Wojcicki. W skład jury konkursowego wchodzą poprzedni zwycięzcy odznaczeni

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *