728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Mei Hing Chak, prvá držiteľka Carnegieho medaily za filantropiu v pevninskej Číne, prenáša čínsku filantropiu na svetovú scénu

THIS POST WAS ORIGINALLY PUBLISHED ON THIS SITE Click Here To Read Entire Article

NEW YORK, 24. novembra 2017 /PRNewswire/ — V New Yorku sa nedávno uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Carnegieho medailí za filantropiu za rok 2017. Carnegieho inštitúcie udelili Carnegieho medailu za filantropiu deviatim filantropom ako výraz uznania ich vynikajúcich a inovatívnych prístupov k filantropii. Jednou z ocenených bola predsedníčka charitatívnej nadácie Heungkong Charity Mei Hing Chak, ktorá sa tak stala prvou držiteľkou Carnegieho medaily za filantropiu v pevninskej Číne a druhou čínskou držiteľkou tejto ceny po Li Ka-shing.

Mei Hing Chak becomes mainland China’s first Carnegie Medal of Philanthropy recipient

Zisku prestížnej Carnegieho medaily za filantropiu predchádzalo založenie legendárneho podniku s filozofiou od handier k bohatstvu, za ktorým stojí Mei Hing Chak a jej manžel Chi Keung Lau. Od jeho vzniku pred viac ako dvadsiatimi rokmi transformovali manželia Heungkong Group na konglomerát, ktorý zahŕňa obchodnú logistiku, rozvoj miest, finančné služby, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a cestovný ruch, ako aj spracovanie kovov a energetiku. Bol zaradený medzi špičku 50 súkromných firiem v Číne.

Hlas charity z Číny

Carnegieho medailu za filantropiu začala udeľovať Carnegieho nadácia každé dva roky. Oceňuje ňou jednotlivcov, ktorí s jej zakladateľom Andrewom Carnegiem zdieľajú filozofiu darovania. Ako jedna z najznámejších medailí za filantropiu na svete sa Carnegieho medaila za filantropiu udeľuje v úplnom utajení, pričom ani moderátori, ani potenciálni príjemcovia ceny nemajú žiadnu predstavu o tom, kto by ju mohol získať. Mei Hing Chak bola preto veľmi zaskočená, keď sa dozvedela o svojom ocenení.

Mei Hing Chak pracuje v oblasti filantropie už viac ako dvadsať rokov.

Dvadsaťdva medailistov vymenuje dvadsaťdva Carnegieho inštitúcií v Spojených štátoch a v Európe, pričom sedem z nich sa dostáva do finálneho výberu. Medzi vyznamenanými sú osoby, ktoré sú považované za katalyzátorov dobra v spoločnosti, ktorých filantropia má významný a trvalý vplyv na určitú oblasť, národ alebo komunitu.

Dekan inštitútu pre filantropiu na univerzite v Tsinghua Wang Ming povedal, že získanie medaily je pre Mei Hing Chak nielen osobnou cťou, ale aj dôkazom intenzívneho rozvoja blahobytu občanov modernej Číny, ktorý získal vysokú úroveň medzinárodného uznania.

Mei Hing Chak založila prvú súkromnú nadáciu v Číne

Na začiatku svojej kariéry vo filantropii darovala Mei Hing Chak financie štátom financovaným charitatívnym nadáciám, cítila sa však frustrovaná tým, že si nebola schopná vybrať projekty, ktoré by považovala za dôležité a odzrkadľujúce jej víziu. V roku 1998 sa preto rozhodla založiť vlastnú charitatívnu nadáciu. V tom čase však Čína neumožňovala jednotlivcom ani súkromným spoločnostiam

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *