728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads
728 x 90 Leaderboard Ads

Otwarcie publicznych nominacji do wyróżnienia Breakthrough Prize za rok 2019 w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce

Najważniejsze na świecie nagrody naukowe zostaną przyznane jesienią 2018 r. w trakcie transmitowanej na żywo ceremonii w Dolinie Krzemowej

Nagrody Breakthrough Prize rozpoczną współpracę z Europejską Federacją Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych (ALLEA) i firmą ResearchGate

SAN FRANCISCO, 3 lutego 2018 r. /PRNewswire/ — Okres publicznych nominacji do nagród Breakthrough Prize w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce za rok 2019 został otwarty. Nagrody zostaną przyznane jesienią roku 2018 w trakcie transmitowanej na żywo ceremonii w Dolinie Krzemowej.

Nominacje można przesyłać drogą internetową od dziś aż do 30 kwietnia 2018 r. Podczas gdy nie ma możliwości dokonania autonominacji, możliwe jest nominowanie dowolnej innej osoby przez każdego zainteresowanego. Formularz i zasady nominacji dostępne są pod adresem www.breakthroughprize.org.

Już siódmy rok z rzędu nagrody Breakthrough Prize, uznane za najważniejsze na świecie nagrody naukowe, zostaną przyznane najlepszym naukowcom. W dziedzinie nauk przyrodniczych może zostać przyznanych do czterech nagród, a w fizyce fundamentalnej i matematyce przyznana zostanie jedna nagroda w każdej kategorii. Każdemu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 3 milionów dolarów.

Ponadto przyznanych zostanie do sześciu nagród New Horizons w wysokości 100 000 dolarów każda. Te nagrody trafią do obiecujących, początkujących badaczy na polach fizyki i matematyki.

Wręczeniu nagród Breakthrough Prize, okrzykniętych Oskarami świata nauki, towarzyszy gala podkreślająca wyjątkowy charakter osiągnięć laureatów i promująca szerszy zakres wsparcia dla pracy naukowej oraz inspirująca kolejne pokolenia naukowców. W programie przewidziane są także wykłady i dyskusje prowadzone przez nagrodzonych naukowców na sympozjum zorganizowanym następnego dnia po ceremonii.

Już po raz drugi nagrody Breakthrough Prize będą współpracować z dwoma prestiżowymi instytucjami: Europejską Federacją Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych (ALLEA) i firmą ResearchGate. Celem współpracy jest bezpośrednie zaangażowanie z naukowcami i społecznością naukową.

Organizacja ALLEA będzie promować możliwość nominowania naukowców i matematyków na swojej stronie i poprzez inne kanały komunikacji. Instytucja ALLEA obejmuje 59 akademii w ponad 40 krajach, a jej członkowie prowadzą badania naukowe we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Firma ResearchGate skontaktuje się z multidyscyplinarną siecią obejmującą 12 milionów zweryfikowanych naukowców w celu zakomunikowania im informacji o nominacjach. Sieć ResearchGate umożliwia naukowcom ze 193 krajów pracujących na wszystkich polach naukowych i matematyki łączenie się i udostępnianie prowadzonych badań obecnych i już przeprowadzonych. Członkowie sieci ResearchGate zostaną zachęceni do nominowania innych naukowców do nagród za rok 2019 w fizyce fundamentalnej, naukach przyrodniczych i matematyce.

Nagrody Breakthrough Prize sponsorowane są przez następujących fundatorów: Sergey Brin, Priscilla Chan i Mark Zuckerberg, Pony Ma, Yuri i Julia Milner oraz Anne Wojcicki. W skład jury konkursowego wchodzą poprzedni zwycięzcy odznaczeni nagrodami Breakthrough Prize. To do nich należy wybór zwycięzców z listy kandydatów powstałej w procesie publicznych nominacji.

Nagroda Breakthrough Prize w fizyce fundamentalnej

Pojedyncza nagroda Breakthrough Prize w fizyce fundamentalnej za rok 2019 (3 miliony dolarów) zostanie przyznana w uznaniu badacza lub badaczy, którzy wnieśli znaczący wkład w wiedzę. Do nagrody nominowani mogą zostać wszyscy fizycy – teoretyczni, matematyczni i eksperymentalni – pracujący nad rozwikłaniem największych zagadek wszechświata. Nagrodę może podzielić dowolna liczba naukowców. Nominacje przyjmowane są także do nagrody New Horizons w fizyce, która obejmuje do trzech nagród w wysokości 100 000 dolarów dla młodych naukowców, którym już udało się wnieść dużo w swoje dziedziny.

W skład jury konkursowego nagrody Breakthrough Prize w fizyce fundamentalnej za rok 2019 wchodzą: Nima Arkani-Hamed, Charles L. Bennett, Lyn Evans, Michael B. Green, Alan Guth, Stephen Hawking, Joseph Incandela, Takaaki Kajita, Alexei Kitaev, Maxim Kontsevich, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Lyman Page, Saul Perlmutter, Joseph Polchinski, Alexander Polyakov, Adam Riess, John H. Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, David N. Spergel, Andrew Strominger, Kip S. Thorne, Cumrun Vafa, Yifang Wang, Rainer Weiss i Edward Witten.

Nagroda Breakthrough Prize w naukach przyrodniczych

Do czterech nagród Breakthrough Prize w naukach przyrodniczych za rok 2019 (3 miliony dolarów każda) zostanie przyznanych tym naukowcom, którzy przyczynili się do wniesienia znaczących postępów w zrozumieniu żyjących systemów i przedłużenia ludzkiego życia.

W skład jury konkursowego nagrody Breakthrough Prize w naukach przyrodniczych za rok 2019 wchodzą: C. David Allis, James P. Allison, Victor Ambros, Cornelia I. Bargmann, Alim Louis Benabid, David Botstein, Edward S. Boyden, Lewis C. Cantley, Emmanuelle Charpentier, Joanne Chory, Don W. Cleveland, Hans Clevers, Karl Deisseroth, Titia de Lange, Mahlon R. DeLong, Jennifer A. Doudna, Stephen J. Elledge, Napoleone Ferrara, Michael N. Hall, John Hardy, Helen Hobbs, Eric S. Lander, Robert Langer, Richard P. Lifton, Kazutoshi Mori, Kim Nasmyth, Harry F. Noller, Roeland Nusse, Yoshinori Ohsumi, Svante Pääbo, Gary Ruvkun, Charles L. Sawyers, Alexander Varshavsky, Bert Vogelstein, Peter Walter, Robert A. Weinberg, Shinya Yamanaka i Huda Zoghbi.

Nagroda Breakthrough Prize w matematyce

Pojedyncza nagroda Breakthrough Prize w matematyce za rok 2019 (3 miliony dolarów) zostanie przyznana naukowcowi, który wniósł duży wkład w dziedzinie matematyki. Ponadto do trzech nagród New Horizons w matematyce w wysokości 100 000 dolarów trafi do młodych matematyków, którzy już wnieśli znaczący wkład w dziedzinę.

W skład jury konkursowego nagrody Breakthrough Prize w matematyce za rok 2019 wchodzą: Ian Agol, Jean Bourgain, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Christopher Hacon, Jacob Lurie, James McKernana, Terence Tao i Richard Taylor.

Więcej informacji na temat nagród Breakthrough Prize można znaleźć na stronie www.breakthroughprize.org.

O ALLEA
Instytucja ALLEA (z jęz. ang. All European Academies) to Europejska Federacja Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych. Powstała w 1994 roku i obejmuje prawie 60 akademii nauk i stowarzyszeń naukowych z ponad 40 krajów w regionie Rady Europy. Instytucja ALLEA finansowana jest z corocznych składek przekazywanych przez instytucje członkowskie i pozostaje całkowicie niezależna od prądów politycznych, religijnych, handlowych czy ideologicznych.

Członkowskie akademie mają charakter stowarzyszeń naukowych, think tanków lub organizacji prowadzących badania naukowe. Są one najczęściej samostanowiącymi organizmami zrzeszającymi wiodących badaczy z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, nauk społecznych i humanistycznych. Z tego powodu organizacja ALLEA zapewnia dostęp do ogromnego zasobu doskonałości intelektualnej, doświadczenia i wiedzy. Ponadto struktura członkowska nastawiona na integrację obejmuje akademie z UE, a także z państw poza UE w Europie.

Organizacja ALLEA pracuje nad poprawą warunków ogólnych, które umożliwiają jak najlepszy rozwój nauki i badań. Wraz z członkowskimi akademiami organizacja ALLEA może odpowiadać na różnego rodzaju wyzwania strukturalne i decyzyjne w Europie w zakresie badań, nauki i innowacji. W podejmowaniu tych kroków organizacji przyświeca wspólne zrozumienie europejskości wspierane przez czynniki historyczne, społeczne i polityczne, a także czynniki naukowe i gospodarcze.

O ResearchGate
Firma ResearchGate została założona w 2008 roku przez fizyków dr. Ijada Madischa i dra. Sörena Hofmayera przy pomocy programisty Horsta Fickenschera. Misją firmy jest łączenie świata nauki i otwierania badań naukowych na wszystkich. W sieci 12 milionów badaczy nawiązało ponad 140 milionów połączeń, a każdego dnia na platformie publikowanych jest ponad pół miliona informacji na temat prowadzonych badań. Firma ResearchGate otrzymała cztery rundy finansowania od instytucji Benchmark, Founders Fund, Bill Gates, Tenaya Capital, Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners i Four Rivers Group.

SOURCE Breakthrough Prize

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *